Deixa el teu correu i rebràs les novetats

1 de gener de 2015

Premi Carme Lafay 2015- Bases

Gènere: relat
Premi: 300 euros i 2 obres de Carme Lafay
Obert a: més grans de 18 anys
Convocant: l'escriptora Carme Lafay, de Lafay ebooks.
Idioma: català estàndard
Data límit d'entrega: 15-03-2015
Falla el: 04-05-2015 
L'escriptora barcelonina Carme Lafay convoca aquest premi amb la intenció de promoure la creació de textos que destaquin pel seu estil lingüístic i per un contingut original.
Bases:
1-Participants: majors de 18 anys el 15-03-2015.
2-Tema: "En el trajecte de la feina a casa us adoneu que algú us està seguint". Es pot desenvolupar en qualsevol temps, espai i circumstàncies. De preferència, pocs diàlegs.
3-Presentació de les obres: Cada participant podrà enviar un sol relat escrit en català, original, inèdit i no premiat. L'extensió serà de 3 a 4 folis Din A4 per una cara, en lletra Times de 12 i a un espai i mig. Totes les obres aniran signades amb el títol del relat i els telèfons de l'autor (millor el fix i el mòbil).
4-Enviament d'originals: S'enviaran al correu cnlafay@gmail.com en un fitxer .pdf adjunt. S'indicarà que van dirigits al Premi Carme Lafay 2015 i en el "tema" constarà el títol del relat i el telèfon. Cal procurar que el correu d'origen no sigui identificable per tal de mantenir l'anonimat del concursant.
5-Nombre i termini: S'acceptarà un màxim de 50 obres. El termini expira a les 00.00 del 15-3-2015.
6-Selecció d'obres: un comitè de lectura i l'escriptora convocant decidiran l'obra premiada. Si no es presenta cap text amb la qualitat esperada, el premi quedarà desert.
7-Fallo del premi: es contactarà per mail o telèfon amb els 10 finalistes i, si no hi ha cap inconvenient (falsificació de dades, etc.), es farà públic en un acte el dilluns 4 de maig 2015 (primer dilluns de maig) a les 19h durant el transcurs del qual se li remetrà la quantitat estipulada en un xec nominal subjecte a les desgravacions fiscals habituals.
8-Pel sol fet de participar els concursants accepten aquestes bases i els criteris seguits per a atorgar el premi.
9-Les bases i el nom del guanyador es publicaran als blocs http://carmelafay.blogspot.com.es i a http://madurasyfelices.blogspot.com.es. Es recomana consultar-los per saber si ja s'ha arribat al màxim de 50 obres rebudes i per conèixer el lloc de l'entrega del premi.