Deixa el teu correu i rebràs les novetats

18 d’octubre de 2015

Diagnosticar millor irradiant menys

Als metges que diagnostiquem malalties mitjançant raigs X, coneguts com a “radiòlegs”, sempre ens ha preocupat la dosi de radiació que administrem als pacients, que hauria de ser tan baixa com possible per tal d’aconseguir alhora un bon diagnòstic i un mínim perjudici. La mamografia o la TAC formen part de les proves que irradien; no així l’ecografia, que fa servir ultrasons. Amb els avenços de la tècnica han nascut aparells que busquen la relació òptima entre imatge i irradiació.
   Els diferents teixits que formen la mama absorbeixen els raigs X de manera semblant i costa diferenciar-los; per això els aparells de diagnòstic han de donar una excel·lent qualitat iconogràfica (resolució elevada, baix soroll, absència d’artefactes, entre altres). I si a més pretenem irradiar el mínim, podem fer servir el mamògraf amb comptatge de fotons, d’última generació, que combina qualitat i microdosi (sis vegades menys dosi).
   Els aparells de tomografia computeritzada mostren les diferents parts del cos a làmines d’un gruix determinat que en faciliten l’estudi. Els TAC’s més moderns ofereixen una reducció de la radiació d’un 30-40% i unes fotografies d’una nitidesa espectacular.
   Vaig anar a fer-me una mamografia de control a la consulta d’un apreciat col·lega que em va mostrar i presentar l’utillatge esmentat. En acabar em va donar un sobre que contenia una còpia en paper de la prova, l’informe i un codi QR (una novetat!). Allà mateix em vaig baixar al mòbil una aplicació per a llegir-lo. Donat que cada estudi radiològic digital està numerat, el QR Reader estableix un enllaç amb aquest número i permet visualitzar les imatges i les meta dades en el smartphone. Haig de dir que em va sorprendre la qualitat d’imatge aconseguida en el meu iPhone 6. El Dr. Rafael Salvador, però, va opinar rient que encara havia de ploure molt fins que tothom portés les seves proves al damunt.
   I jo vaig sortir encantada. Se m’havia fet un diagnòstic més precís, se m’havia irradiat menys i, si ara em trobo un nòdul al pit estant a Singapore o a Atlanta, duré la mamografia a sobre, una gran ajuda pel metge que em visiti.
   Els científics que fan avançar la tecnologia i els professionals que s’esforcen en aplicar-la es mereixen aquest breu agraïment. Tots som pacients de tant en tant. Gràcies, Imagine!
(foto lliure de Dreamstime)