Deixa el teu correu i rebràs les novetats

3 de setembre de 2014

Reciclem

El pas de l’home sobre la Terra ha anat deixant tot un seguit de residus arreu. En una visió ecològica del món el primer que s’ha de fer és reduir el consum de materials difícils de degradar, el segon reutilitzar-los, i finalment reciclar. Per reciclar s’entén re introduir en el cicle de producció i consum els productes obtinguts dels residus. Segons el material el procés serà més o menys complex i necessita empreses de reutilització, plantes de tractament, etc. ... i naturalment, treballadors.
   A les ciutats existeix un servei públic, les deixalleries, que són llocs on dur tot tipus de residus, tant els reciclables com els especials. Sovint aquest servei és mòbil (un vehicle) i té uns horaris i punts de recollida determinats.
   Què passa amb el vidre? Se separen del vidre tots els elements que no ho són, un potent aspirador desprèn les etiquetes i uns imants arrenquen els bocins estranys que hi queden. Després les ampolles s’esmicolen i el vidre es barreja amb sosa, calç i sorra. La barreja es posa al forn i queda una pasta de vidre que es pot reutilitzar.
   Què passa amb el plàstic? Els envasos se separen i es premsen abans d’esmicolar-los. Els fragments de plàstic, rentats i eixugats, es posen en sacs i es venen a fabricants que en faran nous productes.
   Què passa amb el paper? Es fa una selecció del paper i el cartró. Se’ls redueix a una pasta que es neteja amb aigua i es blanqueja amb productes químics. Es premsa, s’eixuga i queda llest per fer-ne paper nou.
   Per què reciclar? Perquè els residus són un gran problema mediambiental, perquè la recollida i eliminació d’escombraries és cara, per preservar els recursos naturals (que no són inesgotables), per contaminar menys.
   Reciclar una tona de paper equival a preservar disset arbres. En recuperar dues tones de plàstic ens estalviem una tona de petroli. El vidre obtingut a partir del reciclatge estalvia un 44% d’energia comparat amb el vidre obtingut a partir de matèries primeres.
   Reciclem, sí, però sobre tot reduïm el consum!