Deixa el teu correu i rebràs les novetats

24 de setembre de 2014

Per un nou model educatiu

L’actual sistema educatiu està obsolet. Encara és necessari saber-se els temes de memòria? Fan falta tants llibres, en paper o digitals, o sigui les mateixes eines en un suport diferent? La resposta és: no; el nostre sistema no pot funcionar de cap manera per a preparar individus pels reptes de la societat contemporània.
      El coneixement que es pretén ensenyar als alumnes és a tot arreu, no tancat en llibres creats per a persones individuals, partidistes en algun sentit i que, sovint, adoctrinen segons tal o qual filosofia o opinió. El coneixement és il·limitat i té infinitat de punts de vista perquè prové d’un món global que s’intercomunica amb una gran facilitat. És ben trist haver-se de conformar amb el que està a la venda seguint els gustos i les necessitats de governs i educadors més o menys maldestres que, de manera conscient o no, manipulen enlloc de preparar.
      Què caldria fer? Adquirir la idea que cal ensenyar els alumnes a buscar informació a tot arreu, a no acontentar-se amb la rebuda dins l’àmbit familiar, escolar ni local (són necessaris els idiomes). Els professors, seguint el temari del curs i la matèria, hauran de proporcionar les eines per entendre aquesta informació, destriar-ne el gra de la palla, qüestionar-la i criticar-la. S’haurà de desenvolupar la comprensió lectora i el sentit comú. I naturalment pares i mestres hauran de preparar-se per a convertir-se en referents educatius. Aquesta forma de fer seria aplicable a qualsevol assignatura, per la qual es proporcionarien també els fonaments necessaris.
      Un sistema basat en el pensament i no en la memòria faria ciutadans capaços de posar en dubte el que diu la premsa o el govern, capaços de buscar i trobar feina; en una paraula, persones que decideixen per si mateixes el seu futur.    
Article inspirat en el bloc d'Enrique Dans. Trobaran l’article aquí:
http://bit.ly/1obfI5f