Deixa el teu correu i rebràs les novetats

13 d’abril de 2014

Empreses responsables

Fa anys que les empreses es van adonar que la manera de fer negocis repercuteix en l’entorn i que el món actual suposa reptes en el manteniment del planeta i responsabilitat en els canvis socials que puguin provocar per una mala praxis. Cal convertir aquests riscos en oportunitats si es busca un creixement sostenible. Els estudis suggereixen deu “megaforces” que impactaran el món de l’empresa en els propers vint anys. La primera citada afecta directament les altres.
1-Canvi climàtic: En un món despreocupat d’aquest afer (encara hi ha qui nega l’evidència) les conseqüències no es faran esperar.
2-Energia-petroli: la demanda global d’energia augmenta de bracet amb la disminució de les energies fòssils.
3-Recursos materials: Els països recentment industrialitzats augmenten la demanda d’un producte que comença a escassejar. Caldrà trobar materials substitutius o reciclar al màxim.
4-Aigua: Cap al 2013 la demanda d’aigua superarà en un 40% les existències disponibles. Es preveuen grans disputes per un aigua cara i de baixa qualitat.
5-Creixement de població: En el 2032 serem 8,4 bilions (predicció moderada), amb la conseqüent pressió sobre els ecosistemes, els recursos en general i la feina.
6-Societat: La classe mitja global creixerà un 172% entre 2010 i 2030 (països emergents). Les empreses hauran de servir aquest mercat amb menys recursos.
7-Urbanisme: El 2030 gran part d’Àsia i Àfrica viurà en zones urbanes, que requeriran grans inversions en infraestructures i subministraments ( aigua, llum, transport, sanitat).
8-Aliments:Sector molt pressionat per l’augment de població, les restriccions d’aigua i la desforestació. Els preus del menjar hauran pujat un 70-90% al 2030.
9-Ecosistemes: Ara estan estressats amb tendència a empitjorar. Es redueix la diversitat i creixen les espècies invasives arreu.
10-Desforestació: es perdran un 13% dels boscos entre 2005 i 2030 amb tot el que això comporta per la indústria.
      Segons Magdalena Zamorano, gerent de sostenibilitat d’Endesa, “l’objectiu de la responsabilitat social empresarial ha de ser millorar la gestió de riscos, fomentar la innovació i potenciar la relació amb els seus grups d’interès; la resta és pura filantropia”.
      Si tothom pensa igual, són molt males notícies, i ens portaran a un futur de misèria. La societat civil hauria de donar suport a les empreses que tinguin en compte aquests deu punts citats i que lluitin per fer-hi front.

(“Sostenibilidad, competitividad e innovación, retos y oprtunidades para la responsabilidad social empresarial”, molts autors, editorial Huygens, 2013)